Vážení hosté, vítáme Vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt. 

Ubytování hosta: 

Rezervace pobytu přijímáme na emailové adrese: penzionnadrazidubnany@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 602 172 709 . Prosím, při rezervování uvádějte: 

– jméno a příjmení 

– ulici, město, PSČ, telefon 

– datum příjezdu (a přibližnou hodinu) a datum odjezdu (volejte prosím 30 min před příjezdem) 

– počet osob dospělých a počet dětí s případným požadavkem na dětskou postýlku (postýlka zdarma) 

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů. V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin nebo dle předchozí domluvy. 

Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. 

Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován. 

Host obdrží 3 ks klíčů, které umožní vstup do objektu, pokoje a kolárny. Převezme je buď osobně od pracovníka penzionu nebo přes kódovanou schránku umístěnou u vchodových dveří. 

Host je povinen pokoj uvolnit do 10 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování. 

V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu. 

Práva a povinnosti ubytovaných hostů: 

Host platí za ubytování při příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu pouze v hotovosti. 

V celém penzionu je wifi připojení zdarma. Heslo na vyžádání. 

Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. 

V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 

V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.). 

V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před nebo za penzionem. 

Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji penzionu. 

V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1000,- Kč. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. 

Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. 

Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. 

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování. Ubytování s domácími mazlíčky není povoleno. 

Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost. 

Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm. Parkoviště není hlídané ale pouze monitorované k pozdějšímu dohledávání. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. 

Závěrečná ustanovení: 

Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby. 
Přejeme Vám příjemný pobyt.

Comments
* The email will not be published on the website.